WOZ- waarde

Uw OZB kan omlaag

Iedereen in Nederland heeft onlangs de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de bus gekregen. De OZB maakt daar een stevig deel van uit. U kunt waarschijnlijk met succes en gratis bezwaar maken tegen de taxatiewaarde van uw woning als er plannen voor windmolens in uw buurt zijn! Als er windmolenplannen zijn heeft dit namelijk, volgens de rechter, direct gevolgen voor de waarde van de woning. Het is dus niet noodzakelijk dat er al vergunningen zijn afgegeven! Let op de termijn dat u bezwaar kan maken loopt tot zes weken na dagtekening van de beschikking (begin april 2017)

WOZwaardedaling tot 50% mogenlijk

WOZwaardedaling tot 50% mogenlijk

Is de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand te hoog? Stichting windmolenklachten zal namens u in samenwerking met WOZ-Consultants de WOZ-waarde op juistheid beoordelen en indien nodig bezwaar aantekenen. WOZ-Consultants zorgen dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift inclusief taxatierapport naar de gemeente wordt verzonden. Hierdoor heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd betaalt u minder belasting. Dat wil toch iedereen?

Kosten

De gemeente betaalt, als de WOZ-waarde wordt verlaagd, via een wettelijke regeling onze kosten. Lukt het Stichting Windmolenklachten niet om samen met WOZ-Consultants de WOZ-waarde te verlagen dan nemen wij ons verlies. Betreft het object de eigen woning dan is de bezwaarprocedure geheel GRATIS! Gaat het om een ander object dan de eigen woning dan betaalt u eenmalig 25% excl. BTW van het lokale behaalde belastingvoordeel. Wij hebben het voor U gemakkelijk gemaakt. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor een gratis WOZ waarde check.

direct aanmelden

Meld direct uw woning of bedrijfspand aan via de gratis WOZ-check. Na ontvangst van uw aanvraag zal Stichting Windmolenklachten de WOZ-waarde direct op juistheid beoordelen. Een lagere WOZ aanslag levert direct voordeel op zoals lagere gemeentelijke belastingen en een lagere huurwaardeforfair. Een lagere WOZ-waarde kan ook invloed hebben op de eventuele verkoopwaarde of de hoogte van uw hypotheekrente. Stichting Windmolenklachten informeert u graag onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Er bestaat jurisprudentie dat woningeigenaren, binnen een straal van 2.5 kilometer van een (geplande) windmolen, met succes een verlaging van die taxatiewaarde (dus de belasting die U moet betalen) kunnen eisen.

Enkele voorbeelden van dit soort uitspraken van rechtbanken zijn:
Uitspraak rechtbank Haarlem ( procedurenummer AWB 05/4895) Dit betreft bezwaar WOZ door mogelijke plaatsing van windturbine op 700 meter. Gevolg, gemeente moet WOZ-waarde met 12.5% naar beneden bijstellen.
Uitspraak Rechtbank Zwolle ( procedurenummer AWB 06/607) Dit betreft bezwaar WOZ door plannen om windmolens binnen een kilometer afstand tot woning te plaatsen. Gevolg gemeente moet WOZ met 15 % naar beneden bijstellen.
Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden ( procedurenummer AWB 05/1864) Door de daadwerkelijke bouw, op een afstand van 800 meter, moest de gemeente de WOZ waarde met 43% naar beneden bijstellen.
Verlaging van de WOZ waarde heeft voordelen voor de OZB, het huurwaardeforfait en de waterschapslasten.

Het is natuurlijk niet altijd eenvoudig om als burger aan te tonen dat er sprake is van een WOZ waardedaling. Sterker, wij kennen genoeg situaties waarbij de gemeenten in eerste instantie dit waarde drukkende effect ontkennen. In dat geval mag je als burger je verhaal gaan halen bij de rechtbank.