Word Donateur

Stichting Windmolenklachten is een initiatief zonder winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen subsidies. Steunt u onze acties? Dan kan u een bedrag storten op onze rekening.

IBAN NL23 INGB 0006 4322 58

St. Windmolenklachten