Windpark Westeinde

  • Windpark Westeinde is gesitueerd langs het Noord-Hollands Kanaal bij Anna Paulowna
  • Op 30 meter afstand van het windmolenpark bevindt zich een hoge druk gasleiding van de Gasunie.aargas windturbine
  • In 2002 is er een vergunning verleend voor het plaatsen van 7 windturbines
  • In 2005 is het park gerealiseerd
  • In 2014 heeft de eigenaar een nieuwe vergunning gekregen voor het 1 op 1 vervangen van het huidige park. Op basis van deze vergunning is ook subsidie (SDE+)beschikking afgegeven. Nu blijkt dat niet de gemeente Hollands Kroon de vergunning had mogen afgeven, maar dat de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is.
  • De Provincie Noord-Holland heeft bezwaar aangetekend en bestudeerd het dossier
  • Uit nader onderzoek blijkt dat alle windturbines in afwijking van de bouwvergunning zijn gebouwd. De maximale afwijking bedraagt 78 meter.

NRC Windpark Westeinde

Omwonenden ervaren zeer ernstige overlast. Dat is niet verwonderlijk. Er staan meerdere woningen die zich bevinden op de grens van de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 47 Lden.

Bijkomend aspect is dat de Gasunie de veiligheidssituatie absoluut onacceptabel vindt. Er bevinden zich meerdere hogedrukgasleidingen op zeer korte afstand (30 meter) parallel aan het windturbinepark. Bij een incident zal de schade en zeker de gevolgschade enorm zijn. Ook het BBL compressorstation (€60.000.000) bevindt zich in de directe gevaren zone. De gasexport naar Engeland zal mogelijk stil komen te liggen indien zich een incident voordoet. De woordvoerder, Ria gorter, van de Gasunie geeft in het Noord-Hollands dagblad aan dat de Gasunie deze windturbines liever kwijt dan rijk is.

“We hebben, vanwege de veiligheid en ononderbroken transport naar onze afnemers, die molens liever vandaag dan morgen weg. Ze zijn niet gewenst”

Een belangrijk aspect voor de situatie is de aansprakelijkheid bij schade. De persoonlijke schade, de materiele schade en de gevolgschade zal wellicht niet door de exploitant gedragen kunnen worden. Ook een aansprakelijkheidsverzekering zal onvoldoende dekking geven. Ook gedeputeerde Bond geeft in het NRC aan dat er geen duidelijkheid is over de aansprakelijkheid bij een eventuele calamiteit.

De provincie Noord-Holland beraad zich over de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden rondom het windpark Westeinde.

Hogedruk gasleiding explosie Duitsland

Hogedruk gasleiding explosie Duitsland

Een zeer ernstige ramp met een hogedruk gasleiding nabij Brussel waarbij 24 doden en 132 gewonden zijn gevallen heeft in België geleid tot een strafproces. In dit langdurige proces zijn de exploitanten, het gasbedrijf en bestuurders betrokken. Op 22 februari 2010 veroordeelde de rechtbank drie van de veertien beklaagden voor onopzettelijke doodslag en sprak ze de andere beklaagden, onder wie gasnetbeheerder Fluxys, zonder meer vrij.

Documenten:

Video catastrofe hogedruk gasleiding België (Gellingen)