Windmolentour Noord-Holland

Ambtenaar solo C

De Ambtenaar bij medemblik (198 m)

Op vrijdagmiddag 4 oktober organiseren wij een informatieve windmolentour door Noord-Holland.

Uitgenodigd zijn alle politieke fracties van de provincie Noord-Holland, maar ook alle 2e kamerleden zijn welkom. Uiteraard gaat ook de regionale en nationale pers ook mee!

Het meldpunt windmolen overlast is politiek en financieel onafhankelijk. Het initiatief en organisatie van deze tour is in samenwerking met de PVV fractie provincie Noord-Holland.

Met deze windmolentour willen wij graag inzichtelijk maken dat het realiseren van grootschalige windenergie niet alleen een “halleluja” verhaal is. De prijs van de wind is hoog! Mooie woorden over “goede landschappelijke inpassing” en “breed maatschappelijk draagvlak” hebben een keerzijde. De omwonenden betalen de prijs en het landschap wordt ernstig aangetast. Het ontbreekt aan eerlijke compensatie door aantasting van woon en leefgenot en ook de compensatie voor financiële schade door afwaardering woningen schittert door afwezigheid.

Windenergie zou je kunnen plaatsen, daar waar de minste overlast is te verwachten. Nu lijkt de natuur beter beschermd dan de inwoners!

En dan is er nog de discussie over nut en noodzaak van Windenergie. Uit meerdere onderzoeken[1] blijkt dat we met de (financiële)middelen die we hebben het beste kunnen inzetten op besparing van energie! Hiermee creëren we werkgelegenheid binnen Nederland is de effectiviteit van subsidies [2]aangetoond.

Meer informatie over de locaties die we zullen bezoeken leest u in deze summary:

PSNH windmolentoer 4 oktober Summary (PDF)

Voor informatie en/of aanmeldingen kan u contact opnemen met onze redactie.

Volg ons op 4 oktober van 12.00 tot 18.00 via de media en twitter :

@windmolenklacht #windmolentour

info@windmolenklachten.nl

0900-5511335 ( €0,40/min)

 


[1] Economische effecten van het energieakkoord (Economisch Instituut voor de Bouw)

http://www.eib.nl/nieuws/economische-effecten-van-het-energieakkoord/

 

[2] Evaluatie van kosten en effecten van Nederlandse beleidsmaatregelen stimulering duurzame energie

http://www.tweedekamer.nl/images/Onderzoek_K%26E_2012-11-21_118-231018.pdf