Petitie Windenergie in Nederland 24 april 09.45

Namens een afvaardiging van alle provincies in Nederland zullen wij donderdag 24 april op het Plein in Den Haag om 09.45 een “spraakmakende” petitie aanbieden aan Minister Henk Kamp, Melanie Schultz van Haegen en de gehele vaste kamercommissie IenM. Aansluitend zal in de 2e kamer het debat over de structuurvisie windenergie plaatsvinden. De vergadering (10.00 en 14.00) is openbaar te volgen via de publieke tribune en tv!

Spraakmakend, omdat de petitie een onderdeel uitmaakt van het gehele aandachtsmoment.

De pers en leden van de 2e kamer zijn en -worden geinformeerd door dit persbericht: persbericht 20140424 135 actiegroepen en belangenverenigingen

Laat uw stem horen en teken hier de landelijke petitie!

Tijdens het aanbieden van de petitie zal “draagvlak voor windenergie” het thema van de dag zijn!

Een korte impressie van de petitie: Wij zijn voorstander van betere inpassing en regelgeving voor windturbines op land/binnen de 12 mijls zone. Burgers moeten meer worden betrokken. Bij de realisatie van windenergie moet het risico door investeerder worden gedragen en niet afgewenteld via subsidie op de bevolking.

Waarom 24 april 2014?

Op deze dag staat in de 2e kamer het algemeen overleg gepland over windenergie.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee
  • Structuurvisie Windenergie op Land
  • Afspraken over wind op land met IPO
  • Windturbines op de Afsluitdijk
  • Laagfrequent geluid van windturbinesLOGO St Windmolenklachten

 

 

 

Voormalig Minister van Sociale Zaken Willem Vermeend over het SER energieakkoord:

Op 15 mei 2012 hebben actiegroepen gedemonstreerd tegen de kabinetsplannen voor grootschalige windparken op land. Hieronder een impressie van deze dag!