Stemadvies Windenergie

pdf: Bewoners beschermingsindex windturbineparken

Waar moet u op stemmen als het onderwerp windenergie voor u een belangrijk thema is? Een eenduidig stemadvies kunnen wij niet geven, maar wij proberen u wel aan de hand diverse deelfactoren een bewuste keuze te laten maken. Deze onderwerpen zijn respectievelijk:

Copywight www.windmolenklachten.nl

Copywight www.windmolenklachten.nl

Mate van duidelijkheid

Wat betreft de duidelijkheid zijn is de PVV, Ouderen Partij, 50+ en de Vrouwen Partij het meest concreet. Daarbij steekt de PVV met kop en schouders boven alle andere partijen uit. De PVV wil geen enkele Windturbine erbij. In de afgelopen jaren heeft de PVV zich dan ook onomwonden tegen windenergie uitgesproken. De nieuwe partij “Hart voor Nederland” heeft het standpunt in één zin vorm gegeven. Windenergie zonder draagvlak is voor deze partij niet aan de orde. De Vrouwen Partij heeft echter weinig vertrouwen in een draagvlak onderzoek. Dat kan nooit transparant en objectief!

Vooralsnog heeft Noord-Holland een taakstelling voor windenergie gekregen vanuit Den Haag en het is een feit dat er in den Haag (nog) een meerderheid is die veel meer windenergie wil. Dat blijft dus een dilemma!

 

Invloed op besluitvorming dmv de dialoog

De VVD scoort hier hoog en dat komt misschien ook wel omdat het nu de grootste partij van Provincie Noord-Holland is. Zo maakt deze partij zich er hard voor om strengere geluidsnormen voor het landelijk gebied in te voeren. Langzaam kantelt ook het CDA naar een meer kritische houding tov windenergie.

 

Mate van vernieuwend en anders denken

De SP en de Vrouwen Partij scoren hier heel hoog. De SP is er van overtuigd dat de doelstelling voor wind op land veel beter kan worden gerealiseerd in een industriële omgeving of op de Afsluitdijk. De SP was de eerste partij die dit standpunt heeft ingenomen. De Vrouwen Partij is er van overtuigd dat het helemaal anders moet. Zonder inmenging van grote bedrijven, zonder belangen verstrengeling en volledig transparant. En nog belangrijker; het kan ook met alternatieven.

 

Het kennis niveau

In de provincie komen heel veel onderwerpen langs en windenergie is er ook één van. Helaas constateren wij dat het kennis vaak wordt gebaseerd op de informatie die door de ambtelijke bestuurslaag en windlobby wordt aangereikt. Vooral de PVV, VVD, Ouderen Partij en SP staan open voor suggesties en informatie vanuit de meer kritische omwonenden organisaties. Groen Links krijgt hier absoluut een onvoldoende. Hier geldt het adagium: het is groen, dus het is goed!

 

De geloofwaardigheid

Een lastig punt voor zowel de VVD, CDA, PvdA, CU SGP, Groen Links, D66 en Dieren Partij. Voor de VVD lastig omdat Minister Kamp (VVD) en Ed Nijpels (VVD) twee prominente voorstanders zijn van windenergie en helemaal geen boodschap hebben aan het volk als het gaat om draagvlak, compensatie en bescherming van woon en leefmilieu. De PvdA is de partij die in de huidige regering voorstander is van de doelstelling voor windenergie op land. Groen Links is absoluut ongeloofwaardig omdat ze wel vindt dat overlast moet worden opgelost, maar vervolgens graag in elke gemeente kansen ziet voor windenergie. D66 en Dieren Partij het zelfde laken een pak! Het CDA zit echt met het dossier wind op land in zijn maag. Volgens huidige gedeputeerde Bond is het geen kwestie meer van zoeken naar draagvlak, maar naar zoeken naar gebieden met de minste weerstand!

Meer informatie op de website www.stemadvies.com

 

 

 

 

 

 

Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?!

352684-0

WindMolens Sebastiaan 2 cStandpunten windenergie Provinciale Staten N-H.

Vorige week was Commissaris van de Koning Remkes te gast bij Nieuwsuur.

Hij sprak zich uit over het Haagse besluit om honderden windmolens neer te zetten in alle provincies.

De Kamer vindt dat er eigenlijk meer molens moeten worden gebouwd. Wij weten dat het buitengewoon lastig is om op een fatsoenlijke manier windmolens geplaatst te krijgen.”

Windenergie is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Dit is voor de Stichting Windmolenklachten reden om eens kritisch te kijken naar de politieke standpunten van de verschillende provinciale partijen in Noord-Holland. Op 18 maart gaan wij naar de stembus en veel burgers vragen zich af wat het standpunt van de politieke partijen is m.bt. het controversiële onderwerp windenergie.

Het blijkt dat verkiezingsprogramma’s lang niet altijd duidelijk zijn over windenergie. Het gaat dan vaak over duurzaamheidsaspecten in het algemeen. Dat moet anders! Wij willen de standpunten over dit onderwerp klip en klaar op een rijtje.

Standpunten vragen Windenergie

Stichting Windmolenklachten heeft aan alle Provinciale Statenfracties 14 specifieke vragen voorgelegd over het onderwerp Windenergie. Daarnaast hebben wij van de partij programma’s het punt van windenergie uitgelicht.

De vragenlijst is eind februari aan alle partijen verzonden. De meeste politieke partijen hebben de vragenlijst al ingevuld en het is de bedoeling om deze inventarisatie begin maart te publiceren.

Partijen die nog niet hebben gereageerd of het formulier nog niet hebben ingevuld krijgen een herinnering.

Binnenkort is deze inventarisatie te vinden op de website:

www.stemadvies.com

Een initiatief van Stichting Windmolenklachten.

info@stichtingwindmolenklachten.nl

Stichting Windmolenklachten heeft ten doel het inventariseren van ervaringen van bewoners die verband houden met (het opwekken van) windenergie, het bieden van een platform over nut en noodzaak van windenergie, het informeren van de resultaten van onderzoek aan belanghebbenden en andere geïnteresseerden alsmede het geven van voorlichting over windenergie.
Stichting windmolenklachten heeft niet ten doel het maken van winst.