Standpunt partijen Schagen

Harenkarspel, Schagen en Zijpe worden één nieuwe gemeente. Dat gaat gebeuren op 1 januari 2013. Woensdag 21 november kunnen inwoners van Harenkarspel, Schagen en Zijpe naar de stembus voor de gemeenteraad van fusiegemeente Schagen.

Hieronder leest u meer over de standpunten met betrekking tot windenergie van de verschillende Politieke partijen

  • DNA (Duurzaam natuurlijk Alternatief)

Natuurlijk Zijpe en Duurzaam Schagen richten een nieuwe partij op onder de naam Duurzaam Natuurlijk Alternatief (DNA). De nieuwe partij doet mee aan de raadsverkiezingen in november dit jaar.

  • SeniorenpartijSchagen

Perry Vriend uit ’t Zand staat aan de basis van de Senioren Partij Schagen die op korte termijn wordt opgericht. Vriend is nu nog raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Zijpe. Bekend is dat Perry Vriend altijd zeer kritisch is geweest over alle windmolen plannen in de gemeente Zijpe.

  • Yess (Jong en Sterk Schagen)

Duurzaamheid en leefmilieu

Het leefmilieu, daar leven wij in, dat is van en voor ons allemaal. Een goed milieu is direct van invloed op de leefbaarheid en woongenot. JESS vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft waar het gaat om aandacht voor het milieu en dus voor duurzame oplossingen in de bouw, renovatie, onderhoud buitengebied en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. JESS zal inzetten op verduurzaming van de woon- en leefomgeving. Hiervoor willen wij samenwerken inwoners en bedrijven voor het stimuleren van duurzame energieoplossingen, duurzaam bouwen, en duurzame landbouw. Duurzaam gaat niet alleen over het milieu, maar ook over toekomstbestendig beleid in alle opzichten

  • VVD Schagen

  • PvdA Schagen

  • CDA Scagen