Persberichten

Windenergie in Noord-Holland:
Stairway to heaven? Voor burgers, highway to hell!

Noord-Holland is een van die provincies die heel goed weet waar de knelpunten op windenergie gebied liggen. En dat heeft een achtergrond. Zie daarom dit persbericht:
Windenergie NH Persbericht 6-11-2015

Ambtenaar solo C

De Ambtenaar Medemblik

Persbericht

windmolentour Noord-Holland

Op vrijdagmiddag 4 oktober organiseren wij een windmolentour door Noord-Holland. Met een touringcar vol Provinciale Statenleden en veel PERS (Noord Hollands Dagblad, RTV NH, Telegraaf, Schagercourant, enz.) zullen we polshoogte nemen bij verschillende windturbine parken. Daarbij zullen vooral de omwonenden aan het woord worden gelaten.

Tijdens de tour zal een juridische deskundige (Veltman advocaten) een toelichting geven over verschillende juridische knelpunten zoals maatwerk, planschade en WOZ afwaardering. De PvdA fractievoorzitter Dhr. F vd Laan zal vertellen over zijn kanttekeningen mbt het huidige windbeleid. Voor deze PvdA fractie staat het vast dat een nieuwe windturbine niet mag leiden tot excessen van overlast. Een motie van dezelfde strekking is door Provinciale Staten van Noord-Holland aangenomen.

Wij zijn blij dat meerdere Provinciale Statenleden van de fracties PvdA, VVD, CDA, PVV, D66, GL, SP en de partij voor de dieren zich hebben aangemeld voor deze tour. Vanwege de grootschalige plannen voor windenergie in Noord-Holland is het echt belangrijk dat alle beleidsmakers ook ter plekke de situatie komen bekijken. Hoe kun je immers beslissen over windenergie als je alleen rapporten leest en niet de situatie op locatie hebt beoordeeld.

De windmolentour wordt georganiseerd door het Nationaal meldpunt windmolenoverlast in samenwerking met de politiek van Noord Holland. In het verleden heeft het meldpunt windmolenoverlast een zelfde tour georganiseerd waarbij de Milieu Federatie Noord-Holland op sleeptouw is genomen.

Het meldpunt is opgericht naar aanleiding van de vele reacties die wij binnen krijgen. Steeds weer blijkt dat positief en welwillende mensen gefrustreerd raken door het onrecht dat hen wordt aangedaan zodra er windturbines in hun directe omgeving worden geplaatst.

Tijdens een prachtige zomeravond werden wij gebeld door een huilende mevrouw die nachten lang wakker lag door het eeuwige geronk van een windturbine. Een volgende melding kwam van een omwonende die radeloos was omdat zijn prachtig rustig gelegen huis in het buitengebied totaal onverkoopbaar blijkt te zijn. Er was enkele jaren geleden een mega windturbine geplaatst waardoor potentiële kopers heel snel afhaken.

Wij adviseren dan om dit te melden bij de gemeente, maar in de praktijk blijkt dat deze mensen tegen een muur aanlopen. Waar moet je dan heen met het onrecht dat je wordt aangedaan.

Dat is de aanleiding om het meldpunt voor windmolenoverlast op te richten. Hiermee maken we inzichtelijk wat veroorzaakt wordt door het windmolenbeleid in Nederland. En voor de goede orde: wij zijn politiek neutraal, wij doen dit alles geheel vrijwillig en wij ontvangen geen subsidie of honorarium.

Informatie

http://www.windmolenklachten.nl

info@windmolenklachten.nl

06=30919195

Persbericht windmolentour 4 okt

De nieuwe beweging ADIN (Alternatieve Duurzaamheids Initiatieven Nederland) ziet met het thema windenergie dat de politiek de duurzaamheidsdiscussie niet op de juiste gronden en te beperkt voert. ADIN vraagt zich af waar deze verbindende discussie in de politiek blijft in tijden van de verkiezingsstrijd.

persbericht ADIN

Persbericht 6 september 2012

Burgerinitiatief voor melden windmolenoverlast!

Windmolenklachten.nl, zo heet de website waarop melding gemaakt kan worden van ernstige overlast door windturbines. De website is eind augustus 2012 gelanceerd en een verrassend groot aantal klachten is nu al binnengestroomd. Daarmee is het burgerinitiatief nu al een groot succes. Met dit initiatief willen wij alle problemen rondom windturbines in heel Nederland in kaart brengen, inzichtelijk en transparant. Er is zelfs al belangstelling vanuit het buitenland. Een vergelijkbare Canadese website wil de klachten publiceren, meldingen uit Duitsland zijn ontvangen, en er bestaan bij onze zuiderburen plannen voor een Belgische zustersite.

Windmolenklachten.nl is een burgerinitiatief dat is voortgekomen uit de zeer ernstige overlast veroorzaakt door een nieuwe generatie mega windturbines. Alleszins gerechtvaardigde klachten vonden geen gehoor meer bij de reguliere instanties. Het lijkt erop dat daar het gezond verstand de strijd heeft verloren van gemanipuleerde rekensommen in weidse beleids-voornemens. Vanaf 1 januari 2011 zijn de milieuregels voor windmolens versoepeld waardoor vrijwel alle windmolens binnen de norm vallen. Ook de grootste probleemgevallen die op zeer korte afstand van woningen zijn geplaatst. Met als gevolg enorme overlast door bv geluid en slagschaduw. Natuurlijk vind niemand het leuk als hierdoor de eigen woning in waarde daalt. Maar uit de klachten blijkt minstens zo belangrijk de ernstige gezondheidschade.

windmolenklachten.nl is dus een prima manier om aandacht te vragen voor de genoemde problematiek, dat is ook de mening van de grootste milieudienst van Noord-Holland. Zij staan 100% achter dit initiatief. Met de website wordt windturbineoverlast inzichtelijk en transparant gemaakt, voor pers, burgers en politiek. In het ideale geval vindt een omslag plaats in het politieke denken. Minder verblind door nota’s op papier, met meer oog voor de werkelijke situatie op de grond. Natuurlijk zou de politiek op korte termijn stappen moeten ondernemen tegen de schrijnende gevallen. Tegen onrecht.

Het verkiezingsdebat 2012 en windenergie op land. Wij constateren dat er in de verkiezingsprogramma’s nauwelijks aandacht wordt besteed aan windenergie op land. Sterker, dit discussiepunt wordt in het landelijke debat gewoon vermeden. Dat is heel verwonderlijk omdat het nieuwe kabinet de opdracht heeft een nieuwe structuurvisie voor windenergie op land te maken. Een groot deel van Nederland zal worden aangewezen als concentratiegebied voor grootschalige windenergie. Omdat de impact voor het landschap en de leef- en woonomgeving zo enorm groot is, is dit geen onderwerp dat zomaar weggestopt mag worden. Wij doen een dringend beroep op de media om het onderwerp “windenergie op land” tijdens deze verkiezingsstrijd op de agenda te zetten. Een transparant en eerlijk debat. Daar hebben alle Nederlanders recht op!

Dat er veel ontwikkeling is op dit gebied mag o.a. blijken uit het feit dat naar aanleiding van onderzoeksresultaten de wet en regelgeving in zowel Denemarken als België nu worden aangepast en dat er op dit moment een discussie wordt gevoerd binnen het Australisch parlement over de gezondheidsrisico’s. Wij pleiten voor aanscherping van de regelgeving voor geluid en veiligheid van windturbines. Ook in Nederland!

Voor meer informatie en/of toelichting.

web : www.windmolenklachten.nl

mail : info@windmolenklachten.nl

tel : 06-30919195 06-21867580


Persbericht in PDF.: Persbericht Windmolenklachten 6 september 2012

Klik hier voor de eerste Nieuwsbrief windmolenklachten

Windmolen Cartoon ( publicatie is vrij onder vermelding van auteur: Gerrit de Vries) Mail ons voor origineel bestand