Noord-Holland in opstand tegen windindustrie

Oproep tot demonstratie orde en rust!2639041509-12e09be1

Stichting Windmolenklachten roept alle betrokken Noord-Hollanders op om maandag 15 december naar het provinciehuis van Noord-Holland te komen.

Ondertussen is het duidelijk dat grote groepen van omwonenden uit Noord-Holland zich zeer nadrukkelijk uitspreken tegen de plannen zoals die op maandag 15 december 2014 worden gepresenteerd. Wij hebben ook alle begrip van de enorme emoties die hierbij naar boven komen.

Asbest windturbines.C

Wij vinden het nodig en nuttig dat u allen dit ook kenbaar maakt, maar wij dringen er ook op aan om alle uitingen van onvrede beheerst en gepast te uitten. Wij doen een dringend beroep op u allen om de openbare orde niet te verstoren. Ook tijdens de openbare vergadering van provinciale Staten doen wij een dringend beroep op u allen om deze niet te verstieren.

Massal-protest-Zijpe.jpg

Schorsingen door lawaai of schermutselingen zoals tijdens de vergadering op 11 September vinden wij ongepast en ongewenst.

Windmolenklachten 15 decMeer informatie?

Donderdagavond 11 december vergadering commissie R&M om 19.30 vergadering

Maandag 15 december vergadering Provinciale Staten vanaf 11.00

Op maandag besluit PS over gebieden waar nieuwe windparken komen.

ALTERNATIEF PLAN:

1. Brief dhr. Buitendijk aan Provinciale Staten van Noord-Holland, het alternatief voor Wind op Land

Het alternatief

4. Maatwerk en Afstanden

Op uw gemeentehuis en tijdens de vergaderingen in het provinciehuis kan u tekenen voor een Referendum windenergie in Noord-Holland!