Klachtenformulier

WOESH ….WOESH …. WOESH …. WOESH …. en maar door.
Dan denk je – kom op niet aanstellen lekker gaan slapen – dan toch lukt het niet en wordt je gefocussed op dat doordringende geluid. Het is een bizarre situatie. Omdat het zo hard is , zo luid , je kan het niet naast je neer leggen. Was het maar een gelijke toon , maar het is een golf van geluid die tegen de muur en tegen het dak weerkaatst en door het raam naar binnen
komt. Dat is te zenuw slopend om naar te luisteren.
Het is te vergelijken met psychische marteling. Hou een persoon wakker met geluiden. Zo kun je het vergelijken. Mensen draaien door. Worden woedend of flippen. Wij zijn dat soort mensen. Het is daarom dat we super geirriteerd raken en soms ook ons geduld dreigen te verliezen , we willen niet vallen in geweld of in dreigementen maar dat bepaalde mensen er agressief van worden kan ik goed begrijpen.

Welkom op de site voor het online melden van windturbine overlast! (onder aan deze pagina staat het klachtenformulier)

Dit burgerinitiatief is ontstaan omdat steeds meer mensen geconfronteerd worden met zeer ernstige overlast van de nieuwe generatie zeer grote windturbines. Klik hier voor de eerste Nieuwsbrief windmolenklachten! De Nederlandse en Belgische regelgeving staat toe dat er op zeer korte afstand van woningen mega windturbines mogen worden geplaatst. Dit veroorzaakt zeer grote overlast zoals geluidsoverlast, slagschaduw overlast, waardedaling woningen. Als gevolg hiervan ernstige gezondheidschade.

Op deze site kunt u uw klacht melden en deze klachten worden in het rechtermenu geplaatst. Hiermee maken wij de ernst van de zaak ook inzichtelijk. Wij brengen de klachten onder de aandacht van diverse partijen zoals milieuhandhavers, regionale en landelijke politiek, energie bedrijven, investeerders en overige belangen organisaties.

  1. (valid email required)
  2. (required)
 

cforms contact form by delicious:days

Het vermelden van uw naam en e-mailadres is niet verplicht, maar wel gewenst. De persoonsgegevens zullen desgewenst vertrouwelijk worden behandeld. Wij maken geen gebruik van deze gegevens voor enig ander commercieel doeleind.

Deze pagina is ook te bereiken via de domeinamen

Windenergie op land

Rijksvoornemen tot het opstellen van een Structuurvisie Windenergie op Land en Milieueffectrapport. Nu ter inzage. Zienswijzen mogelijk tot 12 oktober 2012

http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/windenergie_op_land__2012_.aspx