Draagvlak windenergie

Rapportage-Draagvlakonderzoek-windenergie-initiatieven-in-Friesland

Er is veel weerstand tegen de komst van het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’. Onder direct omwonenden is 82,1% (sterk) tegen de komst van het windpark. Dat zijn belangrijke uitkomsten van het draagvlakonderzoek dat in oktober en november 2014 is gehouden.

Draagvlakonderzoek windenergie Borger Odoorn

Draagvlakonderzoek Borger Odoorn bijlagen

Draagvlak onderzoek windenergie Houten

Draagvlak Onderzoek windturbines Houten

Buurtonderzoek overlast windturbine Zijpe

Buurtonderzoek hinder windturbine Wieringerwaard