Contact

Stichting Windmolenklachten heeft ten doel het inventariseren van ervaringen van bewoners die verband houden met (het opwekken van) windenergie, het bieden van een platform over nut en noodzaak van windenergie, het informeren van de resultaten van onderzoek aan belanghebbenden en andere geïnteresseerden alsmede het geven van voorlichting over windenergie.

Stichting windmolenklachten heeft niet ten doel het maken van winst.

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten

www.windmolenklachten.nl
info@windmolenklachten.nl

Postbus 87
1760 AB ANNA PAULOWNA

(06) 30919195

KVK 59705183