Contact

Stichting Windmolenklachten heeft ten doel het inventariseren van ervaringen van bewoners die verband houden met (het opwekken van) windenergie, het bieden van een platform over nut en noodzaak van windenergie, het informeren van de resultaten van onderzoek aan belanghebbenden en andere geïnteresseerden alsmede het geven van voorlichting over windenergie.

Stichting windmolenklachten heeft niet ten doel het maken van winst.

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten

www.windmolenklachten.nl
info@windmolenklachten.nl

Mevr. A Romar (penningmeester)

Postbus 87
1760 AB ANNA PAULOWNA

(06) 30919195
 

KVK 59705183

NL23 INGB 0006 4322 58

NL 45 BUNQ 2290 9669 83

 

Reacties zijn gesloten.