Regels voor windparken in Amsterdam

Amsterdam heeft via de Coöperatie NDSM Energie een principe aanvraag ingediend voor het plaatsen van windturbines binnen de stadsgrenzen (!) van Amsterdam op de noordelijke IJ-oever. Deze principe aanvraag is afgewezen omdat ze niet voldoet aan de eisen van de provincie Noord Holland.

In Het Parool van 27 juli en 8 augustus 2015 doen raadsleden hun beklag over de strenge regels van de provincie die de plaatsing van windturbines binnen de stadsgrenzen in parken en groengebieden van Amsterdam onmogelijk maken.

Vreemd eigenlijk dat raadsleden zich hier mee bemoeien terwijl de aanvraag is ingediend door een coöperatie!

Amsterdamse ondernemers staan te springen om in windenergie te investeren. Waarom? Om winst te maken. Laten we dat vooral niet vergeten.

Amsterdamse ondernemers staan te springen om in windenergie te investeren. Waarom? Om winst te maken. Laten we dat vooral niet vergeten. Investeerders en ondernemers in windenergie lobbyen driftig binnen de Amsterdamse gemeenteraad en vonden in de woordvoerders Energie van D66, VVD en SP een gewillige medestander. In een ingezonden stuk in Het Parool van maandag 27 juli verwijten betreffende gemeenteraadsleden de Provincie Noord Holland starheid ten aanzien van haar regelgeving voor het plaatsen van nieuwe windmolens.

Niets is minder waar: de provincie Noord Holland doet in haar regelgeving precies dát wat elke zichzelf respecterende politicus zou moeten doen: zij draagt zorg voor de leefbaarheid van de burger en beschermt burger en landschap tegen opdringerigheid van grijpgrage ondernemers.

Elke zichzelf respecterende politicus zou het moeten doen: zorgdragen voor de leefbaarheid van de burger en bescherming van burger en landschap tegen opdringerigheid van grijpgrage ondernemers.

De bezwaren van burgers tegen windmolens zijn talrijk. Alleen al in de Wieringermeer ligt een gigantisch dossier van 800 pagina’s dik vol met burgerlijke bezwaren tegen de komst van windturbines. En niet voor niets: voorbeelden te over van omwonenden die gek worden van het gesuis, lawaai en de slagschaduw. Om over de horizonvervuiling dan nog maar niet te spreken.

Reden genoeg voor de Provincie om regels op te stellen voor het plaatsen van windturbines: 600 meter van woonhuizen en alleen in opstelling van 6 turbines op een rij. En dat kan dus niet op de Noordelijke IJ-oever.

“Een gemiste kans”, zo beweren de Energie-woordvoerders van D66, VVD en SP, want de Noordelijke IJ-oever zou naar hun mening een ideale plek zijn voor windmolens. Alsof er in Noord niemand woont… alsof er daar geen prachtige stukjes IJ-oever liggen waar elke Amsterdammer graag recreëert. Alsof die enorme windturbines op de IJ-oever niet in het zichtveld van zowat elke Amsterdammer komen te staan.

Schone energie is een goede zaak maar vooralsnog vooral: een winstgevende. Energie uit windmolens betekent (slechts) dat kolencentrales ietwat minder draaien en dus ietwat minder rommel hoeven uit te stoten. Maar… aangezien diezelfde centrales vergunning hebben voor een hogere hoeveelheid uitstoot, verkopen ze die vergunning door aan bedrijven die graag meer CO2 produceren dan ze zouden mogen. En zo is de bal rond… en de uitstoot evenveel. Maar dát vermeldt de lobby niet en de plaatselijke politiek doet z’n huiswerk niet.

Dat de provinciale regels ontoepasbaar zijn binnen de stadsgrenzen van Amsterdam is een zegen en bewijst eens te meer dat de Amsterdamse burger meer gediend is met het overstijgende beleid van de Provinciale overheid dan met het eigenbelang van de plaatselijke politiek die zich laat inpakken door een lobby.

Peter Verbeek, Amsterdam

peer.verbeek@xs4all.nl